DSE狀元三部曲 (一): 狀元如何應付公開試

世界上最可怕的是:「比你強的人,比你還努力」

🏅我地過去十年,教過5屆,共6個狀元,包括Alevel同DSE。比起大型補習社,紀錄雖然唔多。但以一間小型、專注數學一科,且超小班嘅數學補習社黎講,絕無僅有。💡

因為做到 DSE狀元 遠比Alevel及IB難。😱

我地能夠緊貼學生既進度,同學生平時直接溝通,每星期一次面授、平時會whatsapp對話問數。對DSE 狀元們的了解,相信無出其右。

🔥以下將會分享部分我地觀察狀元們高中時得學習情況,目的不是要炫耀,而是讓大家用其他角度近距離觀察、學習。

給大家一個學習目標和方向。

1️⃣ 相信大家首先最想知道嘅例子,非DSE狀元KOL莫屬。當年我哋尚未有一間固定的中心。她是我們遇到第二屆的DSE狀元。 時間分配。她律己以嚴,自己分配了作息時間,在Study Leave時,每日定期跑步30分鐘,讓自己的身、心保持最佳狀態。甚至亦試過每朝5點起身溫書。🌅

到中五時她已將過去30多年會考試題做兩次。仲記得有一次失手,拎唔到滿分。她在學校哭了很久,當時可以話驚動左全校😅也許喺其他人眼中會覺得很「作狀」,但呢個就係對目標嘅堅持。

充滿計劃同預備,規律而嚴謹既生活,造就了出色嘅結果。

2️⃣ 第一位出的DSE狀元狀元,她同時兼顧學校多職、亦有課外活動,絕對係多才多藝嘅學生。中五那一年,她為了預備公開試,又要搞活動,經常晚上4點先訓。兩隻眼都變成熊貓眼🐼,睇見都心痛。

她很有目標,因為家人身體情況,她很早已決心讀醫。她深深明白,醫科係香港最難入嘅科,所以她不惜一切,終於達成目標👍🏻

3️⃣4️⃣ 第三、四位DSE狀元。她們都是十分自律和有清晰目標的學生。她們知道自己每一堂的學習目標。👏🏻👏🏻

她們由初中開始補數,踏入中四開始,縱使遇上疫情,她們基本上都不會缺席,珍惜每一堂的學習,十分聰明和勤力。她們會用Calendar book 預先規劃下個月的上課時間,甚少請假。有需要都會提早知會,有時甚至會早一個月前通知,做事井井有條。👍🏻

5️⃣6️⃣ 最後講嘅兩位Alevel狀元。她們都是好朋友,由初中開始來我們騎士補習。一個天資聰敏,成績好,亦是一名港隊,縱使在考公開試期間,都經常離港出賽; 另一位亦很聰明,勤奮好學,絕不走堂,更拎了IAlevel數學最高殊榮,所有數學科 UMS拎滿分,拎埋「Highest Mark in the World」。💎

從她們兩個身上,可以看到規律細心比天資更為略勝一籌。以對數學科學習新課題來說,無疑港隊狀元是較好,每學一個新的課題,她很快理解和明白,但往往不夠嚴謹,經常性careless,主要是操練不足,且心浮氣躁所致;相反另一位則十分細心,態度認真,一絲不苟。🏆

🥇要成功,就必須要付出對應代價。你,又預備好未?

世界上最可怕的是 「比你強的人,比你還努力」